نرم افزار تحت ویندوزی حضور و غیاب

موجود نمیباشد

نرم افزار جامع حضور و غیاب تحت ویندوز  با ساختاری بی نظیر و عملکردی منحصر بفرد به همراه سیستمهای مربوطه و با توجه به نیاز مشتری در سه نسخه و با دو نوع بانک اطلاعاتی  (MS-SQLSERVER – ACCESS)  قابل ارائه می باشد که در ذیل به برخی از امکانات  آن اشاره شده است .

*            برنامه ریزی شیفتهای مختلف موجود در سازمان اعم از عادیکار ، 12 ساعته ، چرخشی ، ساعتی و … به تعداد نامحدود

*            مجموع قوانین مربوط به قانون کار و قانون استخدام کشوری در 6 قسمت اصلی:    1. قوانین کارکرد 2. قوانین اضافه کار  3. قوانین مرخصی  4. قوانین ماموریت    5. قوانین کم کاری    6 . قوانین متفرقه

*                 امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش کارکرد ماهانه

*            شامل دو تقویم رسمی و غیر رسمی جهت تفکیک تعطیلات رسمی کشوری و تعطیلات توافقی سازمان

*            تعریف چارت سازمانی به صورت درختی

*            امکان تغییر محدود برج ، جهت انجام محاسبات و تهیه گزارشات

*            دسته بندی کاربران بر اساس سطوح دسترسی مختلف به امکانات نرم افزار

*            امکان مشاهده لیست فعالیت کاربران هنگام بروز مشکل

*            به روز رسانی نرم افزار از طریق سایت شرکت

*            امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش اضافه کار ، ماموریت ، غیبت ، مرخصی ، مانده مرخصی استحقاقی ، میانگین حضور و غیاب ، خلاصه وضعیت ماهانه ، اشکالات حضور و غیاب و …

*            طراحی گزارشات متنوع و نامحدود با توجه به نیازهای موجود با استفاده از کلیه فیلدهای محاسباتی نرم افزار

*            امکان ثبت دستی یا محاسبه خودکار مانده مرخصی استحقاقی

*            امکان ثبت اضافه کاری دستوری روزانه و ماهانه برای افراد

*            امکان ثبت مجوز اضافه کاری مورد استفاده در سازمانهایی که قبل از انجام اضافه کار ، کسب موافقت مدیر مربوطه الزامی است.

*            امکان افزایش و کاهش ذخیره مرخصی استحقاقی افراد

*            مدیریت اثر انگشتهای دستگاه : مشاهده لیست اثر انگشتهای موجود ، تهیه فایل پشتیبان از اثر انگشتهای دستگاه ، به روز رسانی اثر انگشتهای دستگاه از روی فایل پشتیبان یا دستگاه دیگر ، امکان انتقال اثر انگشتهای یک فرد خاص از یک دستگاه به دستگاه دیگر ، امکان حذف اثر انگشتهای یک فرد خاص از روی دستگاه

*            امکان بهره گیری در شبکه و استفاده حداقل سه کاربر

*            پایگاه داده (SQLSERVER -ACCESS) بسته به نیاز مشتری

*            امکان ارتباط نرم افزار با بیش از 10 نوع سخت افزار  از طریق ( شبکه ,  مودم ,  حافظه usb  ,کابل USB  ,  RS232   , اینترنت)

*            قابلیت ایجاد خروجی Text ، Excel ، DBF و Access جهت نرم افزارهای حسابداری

*            امکان طراحی قوانین و فرمولهای محاسباتی خاص سازمان