دانلود حضور و غیاب تحت وب

موجود نمیباشد

 

نرم افزار  حضور و غیاب تحت وب به منظور  سهولت در امر مدیریت  حضور و غیاب بصورت تحت وب طراحی گردیده است که در کنار نرم افزار تحت ویندوز قابل ارائه میباشد