دستگاه حضورغیاب و اکسس کنترل Realtime T62

کد کالا: 23456543

موجود نمیباشد

این دستگاه حضور و غیاب دارای ساختار ضد آب و استاندارد IP-65  توانسته یکی از بهترین دستگاه های ضد آب حضور و غیاب شرکت تردد شده است . این دستگاه را میتوان با شاسی خروجی یا پوش باتن (Push Button) به دستگه MD-12R مرتبط نمود تا بتوان امنیت کنترل افراد را به صورت کامل در دسترس گرفت . از جمله نکات قوت این دستگاه حضورغیاب میتوان به تنوع ارتباطات از جمله  CP/IP ، USB ، RS485 در کنار خروجی رله ، این دستگاه را به یکی از دستگاه های قدرتمند حضور و غیاب ضد آب .و اکسس کنترل ضد آب شرکت تردد تبدیل کرده است

1,400,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد